Disclaimer

Deze website bevat informatie die voor iedereen vrij toegankelijk is voor privé gebruik. Alle informatie, inclusief afbeeldingen, mag dus wel gekopieerd of geprint worden voor eigen gebruik, maar niet commercieel uitgebaat worden. Systematische verkoop van producten die met deze informatie gemaakt zijn is verboden.

De informatie is met zorg samengesteld. Ondanks dat kunnen we niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de informatie. Aan de informatie op deze site kun je dan ook geen rechten ontlenen.

Wij zijn uitgegaan van het principe dat al het beeldmateriaal eigendom is van Marijke Dekkers, hoewel het afgebeelde weefwerk uiteraard van haar cursisten is. Iedereen die eigen werk tegenkomt en dit niet online wil hebben staan kan dit aan ons laten weten, dan wordt het meteen verwijderd. Iedereen die eigen werk tegen komt en haar naam hierbij vermeld wil zien kan dit ook aan ons melden via een berichtje.

Wanneer je content van onze website openbaar maakt, neem dan een bronvermelding op met een actieve link naar de website.

1 september 2022